Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

f25cb19e151a8469058f34e7234840fa,780,0,0,0

Początki filozofii

  • Sokrates (470 – 399 p.n.e.)

Znany jest z tego, że prowadził życie ulicznego nauczyciela. Nie spisał żadnej swojej myśli, zrobili to jego uczniowie. Zajmował się etyką. Uważał, że istnieje obiektywna i powszechnie obowiązująca prawda. Twierdził także, że niemożliwe jest moralne postępowanie bez uzyskania wiedzy o tym, co dobre i złe, moralne i niemoralne, choć sam podkreślał własna niewiedzę. Słynne zdanie” „Wiem, że nic nie wiem” pochodzi właśnie od niego. Skończył marnie, gdyż za bezbożność i demoralizowanie młodzieży został skazany na śmierć.

cbd4989f-b28f-4aca-8073-ec89434e8ab5_900x

  • Platon (427 – 347 p.n.e.)

Uczeń Sokratesa. Kiedy ten zmarł, Platon udał się w podróż między innymi do Egiptu, Cyreny, Italii i na Sycylię. Po powrocie założył w Atenach szkołę zwaną Akademią Platońską. To właśnie tam do końca życia pracował naukowo i nauczał. Stworzył teorię idei, które uznał za jedyny prawdziwy byt. Uważał, że świat jaki znamy jest odbiciem świata idei. Widzimy zatem, że rzeczywistość w myśleniu Platona jest dualistyczna. Istnieje bowiem cząstka idealna, niedostępna zmysłom i materialna, którą można poznać przy pomocy zmysłów. Poza tym zajmował się znalezieniem lepszej formy państwowości niż ta jaka była dotąd znana. Zauważył bowiem, że system miast-państw nie sprawdza się. Szukał nowych form, które mogłyby zastąpić ówczesny ustrój, co doprowadziło go do stworzenia idealnego ustroju. Miał on mieć charakter totalitarny, przypisując poszczególnym obywatelom ścisłe funkcje. Dzielił on ich na: mędrców (kierujących państwem), żołnierzy (zajmujących się obroną) oraz rzemieślników (odpowiadających za wytwarzanie dóbr). Swoje poglądy spisywał w formie dialogów i listów.

  • Arystoteles (384 – 322 p.n.e.)

Studiował w Akademii Platońskiej. Był nauczycielem Aleksandra Wielkiego. Założył własną szkołę Likejon (Liceum) lub Perypat, w której przez 12 lat nauczał i prowadził badania naukowe. Odszedł od poglądów swojego nauczyciela. Zajął się głównie filozofią bytu. Opracował teorię materii i formy, a także sformułował klasyczną definicję prawdy. To od jako pierwszy podłożył podwaliny pod rodzące się dyscypliny naukowe takie jak logika, biologia i psychologia. W swojej pracy poszukiwał materiału doświadczalnego potwierdzającego stawiane przez niego hipotezy. Jako pierwszy stworzył także teoretyczny system nauk o państwie. Interesowały go także zagadnienia etyczne i teoria sztuki. Do dzisiaj wiele dyscyplin naukowych czerpie z jego osiągnięć.